49- بعضی حرفها

بعضی حرف ها رو نمیشه گفت...باید خورد...

ولی بعضی حرف ها رو نه میشه گفت...نه میشه خورد...

می مونه سر دل !میشه دل تنگ!میشه بغض!میشه سکوت!میشه همون وقتی که نمیدونی چه مرگته

/ 0 نظر / 6 بازدید