1170- دلتنگی

کارمان به جایی رسیده

که باید جوری دلتنگ شویم که به کسی برنخورد

/ 2 نظر / 21 بازدید
زندگی 2 نفره

بدتر از تو منم خانوم که کارم بجایی رسیده از ترس اینکه حالمو بدتر نکنن دیگه با هیچ س درد ودل نمیکنم [ناراحت]

گیاهخوار

[دست]