58- گراهام بل

گراهام عزیز !
تلفنی که زنگ نمی خورد که نیازی
به اختراع نداشت !!

چسب ِ قلب " اختراع می کردی ؛
...
می چسباندیم روی این ترک های قلب ِ صاحب مرده مان
و غصه ی زنگ نخوردن ِ تلفنی
که اختراعش نکرده ای را نمی خوردیم !!

ساده بگویم گراهام بل عزیز !

حال ِ این روزهای مرا
"تو هم مقصری"

/ 2 نظر / 6 بازدید
پسر آدم

فاطمه عزير تلفني كه خود به خود زنگ بخوره يه مشكلي داره‏ قاعدتا بايد يكي شماره ت رو بگيره تا زنگ بخوره تا دير نشده اون يه نفر رو پيدا كن با احترام گراهام بل چندم فوريه 2012 يك جايي بين جهنم و بهشت برين