1216

دلم براش تنگ شده خب !!!!

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
kian

تو بردی همه هورا کشیدند دست زدند .. حالا پاهایت را از روی خورده های دلم بردار ..

هاله

واقعادیگه مازنهاحال بهمزن شدیم تامیتونیم خیانت میکنیم بعدش طبع شاعری ماگل میکنه