انتظار من از دوستام

من از دوستام انتظار دارم

تو مواردی که حق با من هست ، طرف “حق” باشن

تو مواردی هم که حق با من نیست ، طرف “من” باشن !

/ 1 نظر / 4 بازدید
پسر آدم

فاطمه خانم: الطاف شما مزيد بادا انتظار شما اگر چنين است حق با طرف يزيد بادا