1217- دلتنگتم


تا بوده همین بوده

همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست


و حوصله ی کسی رو نداریم که هست

بعد شکایت میکنیم از تنهایی!!!

/ 1 نظر / 31 بازدید
kian

این روزها ... بدجور بی رحمند این "هیچ کس" هایی که دردت را نمی فهمند می ترسم از این دشنه ها که داخل سینی ست می ترسم از دنیا که قبرستان غمگینی ست می ترسم