75- سیب بچین حوا

دوباره سیب بچین حوا،

من خسته ام....

بگذاراز این جا هم بیرونمان کنند  

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
پسر آدم

از اينجا بدون چيدن سيب هم بيرونمون خواهند كرد اما: زان پيشتر كه عالم فاني شود خراب ما را ز جام باده گلگون خراب كن