1208- کاش می شد

روسری گلدارم را که اتو میکشم

بوی گل می پیچد توی اتاقم

کاش می شد

عکست را اتو بکشم


 

/ 3 نظر / 25 بازدید
محمود

سلام بیا بریم از چراغ قرمزم رد بشیم برسیم به چراغ سبز سبز سبز براي خواب معصومانه عشق کمک کن بستري از گل بسازيم براي کوچ شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازيم [گل][گل][گل][گل][دلشکسته][خداحافظ]