1179- حال من خوب است

"تو" کنارم باشی

من آنقدر میخندم که مبادا خنده ی دیگری را ببینی!

"تو" کنارم باشی

آنقدر به چشمانت خیره میشوم

که مبادا چشمان دیگری نگاهت را از من بدزدد!

"تو" کنارم باشی

من عمیق تر نفس میکشم که تمام عطرت سهم من باشد!

"تو" کنارم باشی

حال من خوب است.......♡

/ 6 نظر / 14 بازدید
دخترک بهار

تو کنارم باشی حالم خوب است ... واقعا هم همینطوره همیشه بهاری باشی

رها

این روزها از بلندی موهایت فهمیده ام چند وقت است تو را نوازش نکرده ام ...! پیش منم بیا ممنون میشم

نیلوفر

تو که باشی همه دنیا برام مثل بهشته

علی نظافتی

خیلی متن قشنگی بود

مرسده

بهش گفتم میرم هنوز 24 ساعت نشده دارم می میرم اما دیگه نمیتونم باشم تا دوست داشتنش بهم ثابت بشه

عليرضا

خيلي قشنگ بود . . ﻭﻗـﺘﯽ ﯾـﻪ ﭼـﯿــﺰﯼ ﺑـﻬـﺖ ﻣﯿـﮕـﻪ ﺣـــﺮﺻـﺖ ﺩﺭﺍﺩ ﺑـﺮﻣـﯿﮕــﺮﺩﯼ ﻭ ﺑـﺎ ﺍﺧــﻢ ﻧـﮕﺎﺵ ﻣﯿـﮑـﻨﯽ ﻭ ﯾــﻪ ﺿـﺮﺑـﻪ ﻣـﯿـﺰﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺯﻭﺵ ﮐـﻪ ﺑـﮕﯽ ﺧـﯿﻠﯽ ﺑـﺪﯼ ﺍﻣــﺎ ﺗﻨـﻬـﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﻣـﯿﮑﻨـﻪ ﯾـﻪ ﻟﺒـﺨـﻨـﺪ ﻣـﯿـﺰﻧـﻪ ﻭ ﻣـﯿﮕـﻪ : ﺯﺩﯼ ؟ ! ﻣـﻨــﻮ ﺯﺩﯼ ؟ ﺑـﺎﺷﻪ ﻗـﻬــﺮ ﻣـﯿﮑـﻨـﻪ ﻭ ﺭﻭﺷـﻮ ﺑـﺮﻣـﯿﮕـﺮﺩﻭﻧـﻪ ﺍﻭﻧـﺠــﺎﺱ ﮐـﻪ ﺩﻟـﺖ ﻣﯿـﮕﯿـﺮﻩ ﺍﺳـﻤﺸـﻮ ﺑـﺎ ﺗـﻤــﺎﻡ ﻋـﺸـﻖ ﺻــﺪﺍ ﻣﯿـﮑـﻨﯽ ﺩﺳـﺘـﺎﺗـﻮ ﻣﯿـﮕﯿـﺮﻩ ﻭ ﻣﯿـﮕـﻪ ﺟــﻮﻧـﻢ ؟ ﺷــﻮﺧﯽ ﮐــﺮﺩﻡ ﻭ ﻣـﯿـﺒﺮﺗـﺖ ﺗـﻮ ﺁﻏـﻮﺷـﺶ ﭼـﺸـﺎﺗــﻮ ﻣﯿـﺒﻨـﺪﯼ ﻭ ﺩﻟــﺖ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿـﮕـﯿـﺮﻩ ﺍﻭﻧـﺠــﺎﺱ ﮐــﻪ ﻣـﯿﮕﯽ ﺧــﺪﺍﯾــﺎ ﺍﺯﻡ ﻧـﮕـﯿـﺮﺵ . . . . .