1167- اگر ...

اگر درمان تویی

 

دردم فزون باد

/ 8 نظر / 22 بازدید
کسب درآمد از اینترنت

انسان ساخته دست شرایط نیست ، بلکه خالق آنهاست. آنتونی رابینز هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت ، تقدیر و اقبال. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کسب درآمد از اینترنت

انسان ساخته دست شرایط نیست ، بلکه خالق آنهاست. آنتونی رابینز هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت ، تقدیر و اقبال. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کسب درآمد از اینترنت

انسان ساخته دست شرایط نیست ، بلکه خالق آنهاست. آنتونی رابینز هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت ، تقدیر و اقبال. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کسب درآمد از اینترنت

انسان ساخته دست شرایط نیست ، بلکه خالق آنهاست. آنتونی رابینز هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت ، تقدیر و اقبال. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کسب درآمد از اینترنت

انسان ساخته دست شرایط نیست ، بلکه خالق آنهاست. آنتونی رابینز هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت ، تقدیر و اقبال. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کسب درآمد از اینترنت

انسان ساخته دست شرایط نیست ، بلکه خالق آنهاست. آنتونی رابینز هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت ، تقدیر و اقبال. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بهناز

سلام وبت خیلی عالیه به منم سر بزن [ماچ]

فردین

سلام ببخشین ها اگه ممکنه فک کنید ببینید چیزی از این تصویر میفهمید؟؟؟http://www.webmath.ir/files/high_school/first/derakht.gif