15- گریه

دلـت کــه گــرفـتـه بـاشـــه
با صدای دســتـفــروش دوره گرد هم گــریــه می کنی
چه برسه به صدای بارون ... !!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
amir

ایستادن اجبارکوه بود، رفتن سرنوشت آب، افتادن تقدیربرگ وصبرپاداش آدمی، پس بی هیچ چشمداشتی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم.