1233- دور اما نزدیک

دلهای ما که به هم نزدیک باشد

دیگر چه فرقی میکند که کجای این جهان باشیم

 دور باش اما نزدیک

من از نزدیک بودن های دور می ترسم 

/ 3 نظر / 96 بازدید
m

کاش رویـــا هایـــمان روزی حقیقت می شدند تنگنـــای سینــــــه ها دشت محبت می شدند[لبخند]

غزال

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد جز تو کسی یار دل ما نشد هر چه پرستو شدم و پرزدم هم نفسی مثل تو پیدا نشد دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا ارزومندم[گل]

غزال

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد جز تو کسی یار دل ما نشد هر چه پرستو شدم و پرزدم هم نفسی مثل تو پیدا نشد دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا ارزومندم[گل]