28- آنقدر دوستت دارم که....

آنقدر دوستت دارم

که هر چه بخواهی همان را بخواهم

اگر بروی شادم

اگر بمانی شادتر

تو را شاد تر می خواهم

با من یا بی من

بی من اما

شادتر اگر باشی

کمی

- فقط کمی -

ناشادم

و این همان عشق است

عشق همین تفاوت است

همین تفاوت که به مویی بسته است

و چه بهتر که به موی تو بسته باشد

خواستن تو تنها یک مرز دارد

و آن نخواستن توست

و فقط یک مرز دیگر

و آن آزادی توست

تو را آزاد می خواهم

br /

/ 1 نظر / 17 بازدید
جواد

سلام فاطمه جان ، خوبی ؟ به طور اتفاقی گذرم به باغ زیبات افتاد ، لذت بردم ، برات آرزوی موفقیت روز افزون دارم گلم ، سربلند باشی ،