# عاشقانه

253- جهت ها فرقی ندارند.

  در هـــــــــــــر جغرافیایی   که باشم   جــــهت هـــا   تفـــــاوتــی ندارند   تمـــــــــــــام دامنــــه هــــای دلــــــــــــــــم رو به سمـــت   خــنـــده های تـــــــــو ست..  
/ 0 نظر / 12 بازدید