83- من تو او

به رویت نیاوردم

اما

از همان جایی که به جای "تو" گفتی"شما"

فهمیدم پای "او" در میان است./ 1 نظر / 5 بازدید
kazhal

چـــِــهـ ســــــآבهـ لُوحـــآنهـ بــــآل بــــآل زََבَنهـــــــــآیَتـــــــــــ میـــــــآטּِ بــــــآزُوآنَمــــــ رآ بـــآوَر کَــرבهـ بوבَ ґ... نِمــ ـﮯ ב آنِِســـــتَـــمــــ ، تَـمرینِ پَریــــــــــــــבَטּ بــہ هَوآ ےِِِ בیگــَریستــــــ - - - کژال-روستای دلم