1185- خیلی چیزها

 بی تو اندیشیده ام کمتر به خیلی چیزها
می شوم بی اعتنا دیگر به خیلی چیزها


تا چه پیش آید برای من! نمی دانم هنوز
دوری از تو می شود منجر، به خیلی چیزها


غیر معمولی ست رفتار من و شک کرده اند
-چند روزی می شود- اینها به خیلی چیزها


دست خطت، عکس هایت، خاطرات کهنه ات
می زنند این جا به روحم ضربه خیلی چیز ها


هیچ حرفی نیست دارم کم کم عادت می کنم
من به این افکار زجر آور به خیلی چیزها


می روم هرچند بعد از تو برایم هیچ چیز...
بعد من اما تو راحت تر به خیلی چیزها...

/ 3 نظر / 24 بازدید
علی نظافتی

بسیار زیبا

مهران

سلام بر بانو اشعار و اجراهايی که دوست دارم اينجا ميزارم اگه اشکالی نداره منو جون پناه خودت کن برو بزار پای اين آرزوم واستم به هر کی بهم گفت ازم رد شده قسم ميخورم من خودم خواستم http://uploadboy.com/phrcngd3oxb6.html

یک بیت

[گل] شاعر این شعر کی هس حالا؟